Camera 360 DCT bản T3

✅Bộ nhớ trong SSD : 32GB

✅Độ phân giải HDMI

✅Mắt camera Sony 225

✅Quan sát 2 bánh sau góc rộng

✅Hỗ trợ lùi đỗ

✅Lưu trữ hành trình 4 phía

✅Quan sát sau tắt máy

✅Hỗ trợ đi vào đường hẹp

✅Cảnh báo lệch làn

Danh mục: