Camera 360 DCT bản T1

✅Bộ nhớ trong SSD : 32GB

✅Độ phân giải HDMI

✅Mắt camera Sony 225

✅Quan sát 2 bánh sau góc rộng

✅Hỗ trợ lùi đỗ

✅Lưu trữ hành trình 4 phía

Danh mục: